Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

In overeenkomst met de in artikelen 6-III en 19 vermelde voorschriften uit de Franse wet 20046575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie delen wij u het volgende mede:

De redacteur van deze website is:
AMALRIC SAS gevestigd te CAMPUS EQUILIBRE- BATIMENT YARD, 54-58 AVENUE JEAN JAURES, CS 80019, 92707 COLOMBES CEDEX, FRANKRIJK
VESTIGINGSNUMMER: 53844948900045 RCS Pontoise
INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NUMMER: FR10538449489
KBIS-NUMMER: B 380 200 824
Aandelenkapitaal: € 13.000.000,00

De verantwoordelijke uitgever van deze website is Eric FAUCHON
Deze website wordt gehost door: OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.
Het concept, ontwerp en structuur van de website werden uitgevoerd door: l'agence : POCMAKER - 2 route de la noue, 91190 Gif sur Yvette
Deze website is geregistreerd bij de Franse autoriteit persoonsgegevens en heeft het volgende vergunningsnummer: 1485023
E-mailadres: www.isladelice.fr/nl/contact/

Verantwoordelijkheden:

Bij het gebruiken van deze website verklaart de internetgebruiker de gebruiksvoorwaarden m.b.t. onderhavige wettelijke vermeldingen te hebben gelezen. Dit betekent dat bij zowel de toegang tot als het gebruik van deze website automatisch deze voorwaarden worden toegepast.

AMALRIC SAS doet er alles aan om de op de website weergegeven informatie juist weer te geven en actueel te houden. Echter, AMALRIC SAS kan de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de op de website weergegeven informatie niet garanderen. Daarnaast behoudt AMALRIC SAS zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen en bij te werken. AMALRIC SAS stelt alles in het werk om beschikbare en gecontroleerde informatie en/of middelen aan internetgebruikers aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbare informatie, eventuele virussen, storingen, bugs, lange laadtijden, het kwijtraken of onjuist versturen van e-mails, en frauduleuze inbraken van derden die resulteren in gewijzigde informatie op de website. AMALRIC SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan computerhardware van de internetgebruiker als gevolg van het betreden en gebruiken van de website of het downloaden van elementen ervan en meer algemeen voor alle (in)directe schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg ervan, veroorzaakt door het betreden van de website door wie dan ook of de onmogelijkheid om de website te betreden.

Hyperlinks:

De website bevat links naar andere websites of internetbronnen. AMALRIC SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen (voor zover AMALRIC SAS deze websites en bronnen niet kan controleren). AMALRIC SAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of externe bronnen en is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het betreden of gebruik van de website of producten en/of diensten ervan.

Alle verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van (potentiële) klanten en online verkopen van ZAPHIR als verwerkingsverantwoordelijke en zijn voor ons bedrijf noodzakelijk om alle verzoeken te kunnen behandelen.

THyperlinks naar de homepagina van de website mogen alleen worden geplaatst na een voorafgaand schriftelijk akkoord van AMALRIC SAS.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze website zijn samen met de database, software, websitestructuur, teksten en (bewegende) afbeeldingen exclusief eigendom van AMALRIC SAS en/of diens partners.

Het volledig of gedeeltelijke kopiëren of weergeven ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van AMALRIC SAS wordt gezien als nadruk, wat strafbaar is volgens de artikelen L. 355-2 en volgende uit het Franse wetboek inzake het intellectueel eigendom. Hetzelfde geldt voor de gegevensdatabase van de website die door de voorschriften van de artikelen L. 342-1 en volgende uit het Franse wetboek inzake het intellectueel eigendom worden beschermd.

De op de website zichtbare handelsmerken van AMALRIC SAS en diens partners zijn geregistreerde handelsmerken en een kopie ervan wordt gezien als nadruk, wat strafbaar is volgens de artikelen L. 716-1 en volgende uit het Franse wetboek inzake het intellectueel eigendom.

Toepasselijk recht — bevoegdheid

Deze website, het gebruik ervan en de toegangsvoorwaarden worden geregeld door de Franse wet. Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Tribunal de Paris, het nationale gerechtshof van Frankrijk.

Privacybeleid

De website is toegankelijk via www.isladelice.com en is eigendom van het bedrijf AMALRIC SAS.

Bij gebruik van onze website kan AMALRIC SAS bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, met inachtneming van de Europese en Franse regelgeving. AMALRIC SAS kan ook gegevens verzamelen die verband houden met haar commerciële activiteiten.

Met dit privacybeleid informeren we u dat uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en wat uw rechten zijn ten aanzien van het beschermen van deze gegevens. Wij adviseren u deze goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. Wij behouden ons het recht voor dit beleid te allen tijde te kunnen wijzigen en verzoeken u daarom regelmatig onze beleidsregels te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe.

Het bedrijf AMALRIC SAS is de verwerkingsverantwoordelijke betreffende de persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Het hoofdkantoor is gevestigd te CAMPUS EQUILIBRE- BATIMENT YARD, 54-58 AVENUE JEAN JAURES, CS 80019, 92707 COLOMBES CEDEX, FRANKRIJK.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verzameld zodra u:

- een contactformulier invult;

- contact opneemt met de klantenservice.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt?

Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u (in)direct kunt worden geïdentificeerd.

1) Er worden gegevens verzameld zodra u zich inschrijft voor prijsvragen, nieuwsbrieven of andere marketingactiviteiten

Uw gegevens worden verzameld:

- voor operationele activiteiten (prijsvragen, aanbiedingen enz.);

- om u op de hoogte te brengen van onze laatste nieuwtjes via onze nieuwsbrief, advertenties enz. De belangrijkste gegevens die we van u verzamelen zijn: uw aanspreektitel, voor- en achternaam, e-mailadres, bericht, woonadres, postcode en woonplaats. Onze marketingafdeling ontvangt deze gegevens op basis van wettelijke grondslagen.

De gegevens worden één jaar bewaard en daarna gewist. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard totdat u zich weer uitschrijft.

2) Er worden gegevens verzameld wanneer u contact opneemt met onze verkoopafdeling

De belangrijkste gegevens die we van u verzamelen zijn: uw aanspreektitel, voor- en achternaam, bedrijf, e-mailadres, bericht. Om een goede zakelijke relatie te onderhouden kunnen ook andere gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden binnen de wettelijke kaders gedeeld met de verkoopafdeling en bewaard zolang het voor de zakelijke relatie nodig is. Indien uw bedrijf klant is van de Isla Délice Group, worden uw gegevens verwerkt en bewaard zolang het voor de contractuele relatie nodig is.

3) Er worden gegevens verzameld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of klachten- of kwaliteitsafdeling

Om uw vragen zo goed mogelijk af te handelen, verzamelen we deze gegevens: uw aanspreektitel, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht en bijlage. Deze gegevens zijn onderworpen aan onze wettelijke verplichtingen en worden gedeeld met de kwaliteitsafdeling, waar deze zolang worden bewaard als nodig is voor het verwerken van uw vraag. Het bedrijf AMALRIC SAS verzamelt geen gevoelige informatie van klanten (gezondheidsgegevens, religieuze voorkeur enz.); u als consument hoeft deze niet te delen met onze diensten, tenzij het noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk en AMALRIC SAS zal deze niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden.
VUw gegevens kunnen worden gedeeld met partners of dienstverleners die een contractuele relatie hebben met het bedrijf en die wij grondig op hun betrouwbaarheid hebben gecontroleerd.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met openbare instanties en autoriteiten, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving indien dit wettelijk wordt vereist of wanneer er een officieel onderzoek loopt. Uw gegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie.

Social media

Wanneer u een link op onze website gebruikt om te communiceren via social media kan het zijn dat uw gegevens worden gedeeld met platformen die geen onderdeel uitmaken van het bedrijf AMALRIC SAS. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. AMALRIC SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze platformen gebruik maken van uw gegevens. We adviseren u het privacybeleid van deze platformen te lezen voordat u ze gebruikt.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U kunt dit recht uitoefenen (behalve in het geval van een andersluidende reglementaire bepaling) door een verzoekbrief samen met een kopie van uw identiteitskaart per post te verzenden naar de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

AMALRIC
CAMPUS EQUILIBRE- BATIMENT YARD
54-58 AVENUE JEAN JAURES
CS 80019
92707 COLOMBES CEDEX
FRANKRIJK

Of naar het volgende e-mailadres: [email protected]

We stellen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoekbrief op de hoogte van de stappen die als antwoord daarop worden ondernomen.

Overeenkomstig de toegepaste regelgeving kunt u, als u van mening bent dat uw rechten niet zijn nageleefd, ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende e-mailadres: [email protected]

Cookiebeleid

Bij het bezoeken van de website www.isladelice.com, gepubliceerd door AMALRIC SAS (hierna de "website"), kunnen de browsegegevens van uw apparaat (computer, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden en uw surfervaring te verbeteren. Deze gegevens worden geregistreerd als 'cookies' die op de harde schrijf van uw apparaat worden opgeslagen, op basis van uw cookie-voorkeuren, die u ieder moment kunt wijzigen.

Welke cookies worden op de website gebruikt?

De cookies die op onze website worden gebruikt zijn:

- cookies die essentieel zijn voor een goede browse-ervaring op onze website, zodat we u de beste functies kunnen bieden door de weergavevoorkeuren aan uw apparaat aan te passen;

- cookies waarbij we de prestaties van onze website kunnen monitoren en statistieken kunnen opstellen (bezochte pagina's, gebruikerspaden, aantal bezoeken per pagina enz.).

We kunnen ook applicaties van derden op onze website opnemen. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Hierbij verzamelen we alleen statistische gegevens. Met Google Analytics kunnen we statistieken en andere data bekijken over het gebruik van de website met behulp van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen.

Google slaat deze gegevens op.
Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: www.google.com/privacypolicy.html.

Kan ik mijn cookievoorkeuren instellen?

U kunt de meeste cookies in uw browser beheren:

- Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Safari™ : info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

- Chrome™ : google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

- Firefox™ : mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

- Opera™ : opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Opgemerkt dient te worden dat het systematisch blokkeren van cookies kan leiden tot problemen tijdens het browsen en dat bepaalde functies van de website kunnen worden geblokkeerd.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van het AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies